Inloggen | Registreren | WuP.nu
Ga naar de startpagina van Nightking

"Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen"
"Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen"

  Welkom Gast

Hoofdlijnen nieuwe CAO

Kwantum
05-04-2008 | 00:49:37
Reageren

Voor de geinterreseerde zijn er wat wijzigen aangebracht in het CAO.  Het aller belangrijkste is dat dat we dit jaar 2,75% meer verloond krijgen, dus voor elke 100  euro krijg je er 2,75 bij. Of het veel is mag je zelf bepalen, maar hier hoef je niets extra's voor te doen en "een gegeven paard moet je natuurlijk niet in zijn bek kijken"...

We werken nou eenmaal niet voor de staat en ook niet bij de politie, waar ze meer krijgen dan dat ze verdienen. Alleen wij kunnen het hier mee doen, hieronder staan de hoofdlijnen uit het accoord die ze bereikt hebben voor dit jaar en volgend jaar:

Hoofdlijnen Akkoord CAO Wonen 2008-2009

 • De CAO kent een looptijd van twee jaar, beginnend op 1 januari 2008 en eindigend op 31 december 2009.
 • De lonen en de loonschalen, met uitzondering van de minimum jeugdlonen, worden als volgt verhoogd: - per 1 april 2008: 2,75% - per 1 januari 2009: 3,0%
 • De maaltijdvergoeding (artikel 3-5) wordt per 1 januari 2008 geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over 2007. Daarna wordt deze vergoeding jaarlijks geïndexeerd per 1 januari met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het jaar daarvoor.
 • Gereedschapsvergoeding (artikel 3-5) wordt als volgt aangepast: Elektrische apparatuur/ gereedschap wordt door de werkgever ter beschikking gesteld. Voor al het overige gereedschap zorgt ook de werkgever; doet werkgever dit niet dan ontvangt werknemer vanaf 1 januari 2008 een vergoeding van € 2,50 per week. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 januari met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het jaar daarvoor.
 • Er zal een commissie worden gevormd die zich gedurende de looptijd van de CAO zal buigen over de vraag of de regeling ten aanzien van werken op zondag (artikel 2-5) in strijd is met de wet. De commissie zal bestaan uit de leden van de CAO Commissie Wonen aangevuld met twee specialisten, één te kiezen door de vakbonden FNV en CNV, één te kiezen door de CBW. Indien in deze commissie blijkt dat de huidige regeling in strijd is met de wet, dan zal de CAO tijdens haar looptijd worden opengebroken, om ten aanzien van dit punt nadere afspraken te maken.
 • Er zal een commissie worden gevormd, bestaande uit de leden van de CAO Commissie, die zich zal buigen over het thema levensfasebewust beleid. Doel van deze Commissie is om de problematiek van oudere werknemers in de wonenbranche te verkennen en eventueel voorstellen te doen om deze situatie te verbeteren. Hierbij zullen onderwerpen als scholing, coaching van jonge collega’s, werkbelasting, werkdruk, aangepast werk en de reeds gemaakte afspraken in de artikelen 7-1,7-2 en 7-3 van de CAO worden meegenomen.
 • Er zal een arbocommissie worden gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en CBW. Deze commissie zal zich bezighouden met het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden in de wonenbranche.
 • FNV, CNV en CBW zullen zich gezamenlijk inspannen om het aantal medezeggenschapsorganen bij ondernemers in de wonenbranche te vergroten. Daartoe zal een informatiepakket worden ontwikkeld voor werknemers en werkgevers met als doel om betrokkenen te ondersteunen bij het opzetten ervan.
 • Artikel 4.5: eerste alinea wordt als volgt gewijzigd: Tweede zin van eerste alinea wordt verwijderd (“wordt en werknemer ….ouder dan 65….door te betalen”). Uit de eerste zin wordt de passage “jonger dan 65” geschrapt.
 • Artikel 7-8: Kinderopvang, wordt verwijderd.
 • Nieuwe tekst voor artikel 7-1: de functie van arbo-functionaris is veranderd in preventiemedewerker. Strekking van de tekst van dit artikel wordt niet veranderd, wel in lijn brengen met wettelijke vereisten rond de preventiemedewerker.
 • Artikel 7-10 ten aanzien van verplichte melding van voorgenomen reorganisatie, fusie, overdracht of sluiting aan vakbonden wordt gewijzigd. Deze verplichte melding is er als er ten minste 20 werknemers bij zijn betrokken (conform Wet Melding Collectief Ontslag).

Bron: caowonen.nl

 
Reageer - Print - Stuur e-mail - 1198x bekeken

geschreven door: Alexander